DUYURULAR

Alt İşveren İşçilerin 696 Sayılı KHK Kapsamında Kadroya Geçişleri Hakkında Sözlü Sınav Sonuçları
  09 Mart 2018

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı KHK'nın geçiçi 23 ve geçiçi 24'üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslara ilişkin Tebliğ doğrultusunda 19.02.2018 tarihinde Müdürlüğümüz Tespit Komisyonunca yapılan incelemede şartları taşıdığı tespit edilen işçilerin sözlü sınav sonuçları isim listesi aşağıda yayınlanmıştır.

 

Haber Paylaş